TJ Slavoj Plzeň

ASPV - Asociace Sportu Pro Všechny

kontakty:
Jana Sovová; předsedkyně oddílu;sovova@mh.cz, 777 246 937
Jana Duffková; duffkova.j@seznam.cz, 737 721 830

Cílem sportovních oddílů v Asociaci sport pro všechny je zpřístupnit pohybové aktivity široké veřejnosti v rámci rekreační tělesné výchovy a sportu. Umožnit tělovýchovné a sportovní vyžití všem zájemcům bez talentových i věkových omezení a přispět tak k upevnění zdraví a psychické pohody.

Naší snahou je získat a udržet dobrou tělesnou kondici cvičenců a zároveň přispět k odreagování se od denních starostí. Nabízíme pohybové aktivity přiměřeně náročné jednotlivým věkovým kategoriím tak, aby se organismus mládeže rozvíjel a u straších se jeho funkce udržovaly na optimální úrovni.

Tréninky ASPV od 5. 9. 2022 dle rozpisu jednotlivých cvičení - po předchozím přihlášení.


Informace o oddílu Asociace sportu pro všechny

samostatný web oddílu ASPV

Trénink ve velké i malé tělocvičně TJ Slavoj Plzeň dle rozpisu. Hodiny jsou určeny pro veřejnost dle věkových kategorií následovně:

Kategorie Náplň tréninku Čas Kontaktní osoba
Rodiče a děti Využití nářadí, náčiní, drobné hry ST 17-18 Jana Sovová
777 246 937 sovova@mh.cz
Předškolní děti Cvičení na nářadí, s náčiním, míčové a pohybové hry PO 16-17
ST 16-17
Jana Sovová
777 246 937 sovova@mh.cz
Žáci a žákyně Florbal, míčové hry, drobné hry, kondiční cvičení, gymnastika, cvičení na nářadí, gymnastika, pohybové skladby, hry PO 17-18 Jana Sovová
777 246 937 sovova@mh.cz
Ženy Kondiční cvičení při hudbě ÚT 19-20 Jana Duffková
737 721 830 duffkova.j@seznam.cz
Starší ženy Kondiční cvičení při hudbě ÚT 18-19 Jana Duffková

ASPV - vystoupení předškolních dětí

zpět na hlavní stránku